مشاوره و ظرفیت سازی بین المللی برای کسب و کار

درباره پویا راه کار خاور میانه

ما شبکه‌ای متشکل از مشاوران، مدرسان و مربیان داخلی و بین المللی هستیم که در ارائه مشاوره راه اندازی کسب و کار و برآورده ساختن نیازهای پویای سازمان‌ها در دنیای پیچیده امروز تخصص داریم. ما به سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارکنان آن‌ها کمک می‌کنیم تا بتوانند در بالاترین سطح رقابت کنند. این امر از طریق توسعه ارتباطات و ایجاد پل ارتباطی میان کسب و کارها در داخل و خارج از ایران تحقق می‌یابد. ما برای انجام این کار با استفاده از ارتباطات موثر خود در توسعه کسب و کار که از طریق دوره‌های آموزشی و مربیگری، ظرفیت سازی و ارائه خدمات توانمندسازی که بطور مستقل و توسط شبکه ما فراهم می‌شود در تسهیل امور تجاری به شما کمک می‌کنیم.

فعالیت ها

ما با ارائه خدمات مربیگری، مشاوره راه اندازی کسب و کار و آموزشی موثر و هدفمند نیازهای توسعه کسب و کار سازمان‌های ایرانی را شناسایی و برطرف می‌کنیم. ما انتقال دانش و دستیابی به نتایج موثر در کسب و کار را از طریق ارائه دوره‌های آموزشی، نمایشگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها برای شرکت های ایرانی و خارجی در داخل و خارج از ایران و شرکت‌های بین المللی را که تمایل به فعالیت در ایران دارند پشتیبانی و تامین می‌کنیم.

چرا ما؟

• کارشناسان جوان، متعهد با تجربه‌ی فعالیت های بین المللی
• ارتباط با شبکه های بین المللی کسب و کار
• دارای تجارب مختلف در زمینه‌‌ی آموزش، مربیگری و برگزاری رویدادهای داخلی و بین المللی
• متخصص در آموزش انگلیسی کسب و کار(Business English Courses)

مشاوره راه اندازی کسب و کار

خدمات

انگلیسی کسب و کار

زبان انگلیسی امروزه به عنوان زبان اصلی کسب و کار در دنیا اهمیت دارد و رهبران و مدیران سازمان‌ها نیاز دارند برای توصیف موقعیت خود در بازار، تاریخچه خود و وضعیت رقابتی خود از زبان انگلیسی بهره گیرند. ما در آموزش زبان انگلیسی تخصص داریم و با داشتن تجربه ای گسترده‌ در کمک کردن به افراد در حوزه‌های مختلف کسب و کار در راستای بهبود توانایی ارتباطی آن‌ها قدم برمی‌داریم.

Effective Communication

شبکه سازی و برقراری ارتباط

ما سازمان‌های ایرانی را کمک می کنیم تا کسب و کار خود را در سطوح جهانی ارتقا دهند. بهبود شکل ارتباطات شخصی به صورت اثربخش، تهیه پرزنتیشن و ارائه درخور شرکت در مجامع بین المللی و نیز آگاهی از استانداردهای بین المللی و تفاوت‌های فرهنگی در موفقیت سازمان ها در سطح جهانی تاثیر دارد. ایجاد شبکه‌های قوی بین المللی با هدف بهبود کسب و کارها در داخل و خارج از ایران به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بتوانند ارتباطات موثر خود را برقرار و حفظ کنند

1st International Benchmarking Conference- Tehran, 2013

برگزاری رویداد ها و دوره های مدیریتی

شرکت پویا راهکار خاورمیانه به شما کمک می‌کند تا با به حداقل رساندن مشکلات پیش رو سازمان‌ خود ، در فرصت‌های عظیم سرمایه‌گذاری شرکت کنید. هدف ما از برگزاری رویدادها و دوره‌های مدیریتی، بالا بردن بازده و ظرفیت سازی برای کسب و کارهای داخلی و سازمان‌ها می‌باشد. برگزاری این رویدادها و دوره‌ها به گسترش ارتباطات میان سازمانی و ایجاد روابط پایدار و چندسویه با صاحبان کسب و کار و شرکت کنندگان کمک می‌کند.

Inside Iran