خدمات

مشاوره کسب و کار

ارائه مشاوره راه اندازی کسب و کار و برآورده ساختن نیازهای پویای سازمان‌ها
ارتباط گیری و شبکه سازی
ظرفیت سازی
مربی گری
بیشتر بخوانید

برگزاری رویداد ها

برگزاری رویدادها و سمینارهای داخلی و بین المللی
آماده سازی سازمان ها جهت حضور موثر در رویدادهای داخلی و بین المللی
بیشتر بخوانید

کارگاه های مهارت های ارتباطی

ارائه خدمات آموزشی جهت توانمندسازی سازمان ها
انگلیسی کسب و کار
زبان عمومی و آیلتس
زبان تخصصی اصناف
بیشتر بخوانید

همیاری مسافران تجاری

ارائه خدمات تسهیلگری برای همیاران تجاری
اخذ ویزا، اقامت
برگزاری جلسات و مکاتبات
بیشتر بخوانید

مکاتبات تجاری

انجام مکاتبات تجاری برای شرکت ها، سازمان ها و افراد مربوط به صادرات، واردات و تهیه مواد اولیه و تجهیزات

ترجمه و تهیه پروفایل و وبسایت شرکت ها به زبان انگلیسی

تهیه پروفایل شرکت ها به زبان انگلیسی و تکمیل قسمت انگلیسی وبسایت و بروشور

ایجاد ارتباطات تجاری (Business matching)

همکاران

Rb Trade Ug

RB Trade Ug

دانشکده اوسینا گرجستان

دانشکده اوسینا گرجستان 

آکادمی زیبایی فرحناک

آکادمی زیبایی فرحناک

Frontier Exchange

MC AKADEMY

MC AKADEMY

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جهاد دانشگاهی الزهرا

مشتریان پیشین

سکوا آلمان

Deloitte

GIZ

صاایران

صحت

فدراسیون والیبال ایران

تازه های سایت

MDS

خانه

خدمات مشاوره کسب و کار ارائه مشاوره راه اندازی کسب و کار و برآورده ساختن نیازهای پویای سازمان‌ها ارتباط گیری و شبکه سازی ظرفیت سازی

ادامه مطلب