خدمات تیم ما

مشاوره کسب و کار

ارائه مشاوره راه اندازی کسب و کار و برآورده ساختن نیازهای پویای سازمان‌ها
ارتباط گیری و شبکه سازی
ظرفیت سازی
مربی گری
بیشتر بخوانید

برگزاری رویداد ها

برگزاری رویدادها و سمینارهای داخلی و بین المللی
آماده سازی سازمان ها جهت حضور موثر در رویدادهای داخلی و بین المللی
بیشتر بخوانید

کارگاه های مهارت های ارتباطی

ارائه خدمات آموزشی جهت توانمندسازی سازمان ها
انگلیسی کسب و کار
زبان عمومی و آیلتس
زبان تخصصی اصناف
بیشتر بخوانید

همیاری مسافران تجاری

ارائه خدمات تسهیلگری برای همیاران تجاری
اخذ ویزا، اقامت
برگزاری جلسات و مکاتبات
بیشتر بخوانید

مکاتبات تجاری

انجام مکاتبات تجاری برای شرکت ها، سازمان ها و افراد مربوط به صادرات، واردات و تهیه مواد اولیه و تجهیزات

ترجمه و تهیه پروفایل و وبسایت شرکت ها به زبان انگلیسی

تهیه پروفایل شرکت ها به زبان انگلیسی و تکمیل قسمت انگلیسی وبسایت و بروشور

ایجاد ارتباطات تجاری (Business matching)