نشست نفت و گاز عراق

نشست نفت و گاز عراق

نشست نفت و گاز عراق در تاریخ 12و 13 اسفند ماه سال 98 توسط شرکت انگلیسیFrontier Exchange در شهر بغداد برگزار گردید. این رویداد که با همکاری وزارتخانه های نفت و کشور عراق برگزار شد فرصتی استثنایی را برای حضور فعالین حوزه های نفت و گاز ایران در کشور عراق و آشنایی با فرصت های کسب و کار در آن کشور فراهم آورد. شرکت کننده های این رویداد شامل سیاست گذاران پیشرو حوزه انرژی، شرکت های چند ملیتی و مقامات دولتی بودند. شرکت پویا راهکار خاورمیانه مسوولیت امور مربوط به بازاریابی و ثبت نام شرکت های ایرانی در این رویداد را بر عهده داشت.

سمینار راهبرد انگلیسی جهانی

سمینار راهبرد انگلیسی جهانی